Flaga Polski Flaga Wielkiej Brytani

BIOPALIWA

Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w zakresie dostaw biomasy na cele energetyczne w postaci peletów oraz brykietów ze ścieru drzewnego (drewno pohydrolityczne – ligninoceluloza). Paliwo to zostało uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za czystą biomasę do celów energetycznych a spółka nasza zapewnia zachowanie wymaganych parametrów i odpowiednią dokumentację.

Wdrożyliśmy system należytej staranności w ramach którego gromadzone są dokumenty, które URE wskazało nam w indywidualnej korespondencji jako potrzebne do rozliczenia świadectw pochodzenia przez zakłady wytwarzające energię z naszej biomasy. Audyt i certyfikację złoża surowca oraz zakładu produkującego pelet i brykiet przeprowadził SGS zgodnie z wytycznymi URE.

BIOMASA

Nasza Spółka działa  na polskim rynku biomasy i opału od ok. 4 lat i w tym czasie między innymi, dostarczyła ok. 70 000 t brykietu do Elektrowni Bełchatów. Udowodniliśmy, że jesteśmy rzetelnym dostawcą a surowiec niepodlegający sezonowości pozwala nam na zabezpieczenie ciągłości dostaw wg zakładanych harmonogramów.

Dokładną charakterystykę produkowanego i importowanego przez naszą spółkę towaru zawiera Metryka Produktu, która znajduje się poniżej.  Aktualnie  wiodącym  produktem jest wytwarzany na naszych liniach produkcyjnych pellet  o średnicy od 6 do 10 mm. Jego kaloryczność (Qr) w stanie roboczym mieści się w przedziale 15,8-19,5 GJ/Mg przy wilgotności rzędu 12 do 19%.   Kolejny produkt to brykiet w formie kostki o wymiarach około 170/70/35 mm, średnia kaloryczność brykietu to przedział 15,5- 18 GJ/Mg przy wilgotności rzędu 17 do 20%. W ofercie mamy również surowiec w formie sypkiej sprzedawany z wilgotnością według zapotrzebowania klienta.

Nasz produkt został zbadany przez Politechnikę Czętochowską. Efektem tych badań jest Raport Końcowy p.t.: „Analiza procesu spalania
i współspalania drewna pohydrolitycznego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”. W trakcie prac nad tym raportem zostały wykonane szczegółowe badania samego produktu, procesu spalania  jak i badania porównawcze zachowań drewna pohydrolitycznego (ligninocelulozy)  w odniesieniu do innych paliw.

TUTAJ BĘDZIE GALERIA GALERIA 2

Dodatkowo o przewadze pelletu z drewna pohydrolitycznego (ligninocelulozy) stanowi również stabilność procesu spalania, która daje możliwość sterowania parametrami kotłów w zakresach zbliżonych do paliw wysokokalorycznych i uzyskiwanie maksymalnej sprawności, możliwej dla danego typu kotłów. Śladowa zawartość chloru – znacznie niższa niż w innych rodzajach biomasy - zapewnia ograniczenie korozji kotłów. 
    
Aktualnie jesteśmy w stanie dostarczać około 1500 ton pelletu miesięcznie. Możliwości dostaw brykietu z drewna pohydrolitycznego  to przedział 2000 do 2500 ton miesięcznie. Wielkość dostaw surowca w formie sypkiej zależy od jego wilgotności, a w przypadku surowca o wilgotności powyżej 50% ograniczona jest wyłącznie możliwościami logistycznymi, ponieważ dysponujemy składowiskiem o wielkości przekraczającej 3 mln ton. 

Zapraszamy do współpracy, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszego produktu i możliwości logistycznych oraz prześlemy próbki produktów.

 

METRYKA PRODUKTU

 

 

KONTAKT

Działamy na terenie całej Polski, Białorusi i Rosji.

 

Forem Sp. z o. o.

CENTRALA TECHNICZNO-HANDLOWA

ul. Imieli 14

41-605 Świętochłowice

tel. 32 770 99 33

e-mail: sekretariat@forem.pl

Prawa autorskie © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez Divine Design.